Zmiany w kartach aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

W lutym tego roku większość osób związanych z fotowoltaiką zaniepokoiły plany zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Od 1 kwietnia instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 3 kWp miały być przyłączane trójfazowo, instalacje fotowoltaiczne o mocy w zakresie 3-10 kWp miały mieć możliwość odłączenia od sieci przez Operatora, a instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 10 kWp musiałyby umożliwiać Operatorom sieci sterowanie mocą czynną.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV odniosło się krytycznie do kryteriów przyłączania mikroinstalacji. Eksperci ze stowarzyszenia zwrócili uwagę, że zmiany w IRiESD mogłyby mieć bardzo negatywne konsekwencje dla branży fotowoltaicznej. Szczególną obawę wyrazili w stosunku do planowanego zmniejszenia mocy instalacji z 4,6 do 3 kW dla instalacji jednofazowych – to rozwiązanie przyniosłoby wiele strat i postawiłoby pod znakiem zapytania gros realizowanych projektów.

Duże wyzwanie dla branży fotowoltaicznej

Bogdan Szymański, Prezes SBF Polska PV skomentował dla serwisu globenergia.pl tę sytuację słowami:

Nowelizacja kryteriów przyłączenia dla mikroinstalacji jest dużym wyzwaniem dla branży fotowoltaicznej i to nie tylko z uwagi na zakres wprowadzanych zmian, ale także na tempo ich wprowadzania. Należy mieć na uwadze, że wiele realizowanych projektów opartych jest o rozwiązania bazujące na dotychczasowych kryteriach i projekty te mogą wymagać zmian przed zakończeniem ich realizacji. Osobną kwestią są szczegóły techniczne proponowanych rozwiązań takich jak sterowane mocą falownika przez OSD czy odłączenie mikroinstalacji, które w nowelizacji kryteriów nie są określone, a mogą istotnie wpłynąć na koszty przyłączenia mikroinstalacji.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej

Pod koniec marca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej poświęcone właśnie planowanym zmianom w kartach aktualizacji IRiESD. Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki negatywnie odniósł się do proponowanych reform. Zwrócił uwagę, że tak radykalne i nagłe zmiany mogą doprowadzić do unieważnienia wielu przetargów, przekreślić mnóstwo planów biznesowych firm, a tym samym narazić gros osób na ogromne straty finansowe. Prezes poinformował, że nie widzi możliwości wprowadzenia proponowanych zmian w takiej formie. Uspokoił także środowisko osób związanych z fotowoltaiką, zapewniając, że dopóki regulator (czyli OSD) jest niezależny, dopóty wszelkie zmiany ustaw, rozporządzenia i instrukcje będą musiały być przez niego zaakceptowane.

Falowniki SolarEdge

Chociaż proponowane aktualizacje nie weszły jeszcze w życie – możemy spodziewać się, że w najbliższym czasie pewne zmiany zostaną przyjęte. W tym kontekście instalatorzy, jak i właściciele instalacji/farm fotowoltaicznych powinni mieć świadomość, że falowniki SolarEdge jako jedne z nielicznych na rynku nie potrzebują żadnych dodatkowych komponentów (data loggerów czy innych kontrolerów), aby spełnić proponowane wysokie wymagania w nowych wytycznych.

 

Dodaj komentarz