Zabezpieczenia w instalacjach fotowoltaicznych. Cz. II – ograniczniki przepięć i instalacja odgromowa

W dzisiejszym artykule rozszerzymy temat zabezpieczeń w instalacjach fotowoltaicznych. W poprzedniej części pisaliśmy o bezpiecznikach, a dziś opowiemy o ogranicznikach przepięć i instalacji odgromowej.

Norma PN-EN-62305-2:2012 dotyczy ryzyka wywoływanego w obiektach budowlanych lub instalacjach przez doziemne wyładowania piorunowe. Montaż każdej instalacji odgromowej powinna poprzedzić uważna lektura tej normy i tym samym – ocena indywidualnego ryzyka w przypadku naszej instalacji.

O czym musimy pamiętać przy instalacjach odgromowych?

Jeśli planujemy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu domu, który nie ma instalacji odgromowej – wówczas nie zachodzi konieczność jej budowy. Jeśli jednak zdecydujemy się na jej wykonanie – musimy pamiętać o tym, że ma chronić cały budynek, a nie tylko elementy instalacji fotowoltaicznej.

A co, gdy panele fotowoltaiczne montujemy na budynku, który już posiada instalację odgromową? W takiej sytuacji należy zweryfikować, czy panele nie wpłyną na konstrukcję instalacji odgromowej i będą przez nią chronione. Montaż instalacji piorunochronu powinien łączyć się z zastosowaniem odpowiedniej ochrony przepięciowej.

Odstęp izolacyjny

Niezwykle istotne w razie dostosowywania instalacji odgromowej do fotowoltaicznej jest zachowanie właściwych odstępów izolacyjnych, a więc przestrzeni między elementami instalacji odgromowej a elementami instalacji fotowoltaicznej. Ten wolny odstęp zabezpiecza panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji przed przeskokami iskrowymi i łukami elektrycznymi. Wielkość odstępów jest wyznaczona w normie PN-EN 62305:3:2011.

Problemem są sytuacje, w których odpowiedni odstęp izolacyjny nie może być zachowany. Najczęściej dotyczy to dachów wykonanych ze stali lub też w przypadku szczelnego wypełnienia ich powierzchni modułami fotowoltaicznymi. Rozwiązaniem jest wykonanie połączenia wyrównawczego pomiędzy metalowymi ramkami modułów a układem zwodów. Ze względu na to, że montaż instalacji odgromowej jest zależny od wielu zmiennych – musi być on przeprowadzany przez wykwalifikowane osoby, które ściśle będą stosować się do obecnie obowiązujących norm.

Ochrona falownika przed pośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych

Ochrona instalacji fotowoltaicznej polega nie tylko na zabezpieczeniu przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Należy zabezpieczyć ją również przed pośrednimi wyładowaniami, na których negatywne efekty najbardziej narażony jest falownik. W razie braku zabezpieczeń ten element instalacji może zostać trwale uszkodzony. Aby zminimalizować ryzyko, powinniśmy zastosować środki ochrony odgromowej, a więc uziemienia, wyrównania potencjałów, ekranowania oraz ograniczniki przepięć po stronie DC i AC.

Przy wyborze ograniczników musimy pamiętać o nieprzekraczaniu jego maksymalnego napięcia trwałej pracy. Ponadto, należy wziąć pod uwagę wymaganą wartość piorunowego prądu udarowego, która zależy od poziomu ochrony odgromowej, jak i uziemienia generatora fotowoltaicznego lub jego braku.

Artykuł powstał na podstawie książki Bogdana Szymańskiego, Instalacje fotowoltaiczne, Kraków 2017.

Dodaj komentarz