Systemy fotowoltaiczne w rolnictwie – czy taka inwestycja jest opłacalna?

W Polsce i na świecie systemy fotowoltaiczne stają się coraz powszechniejsze, a wiele badań potwierdza, że tendencja ta będzie się utrzymywała. Wiąże się ona nie tylko ze wzrostem świadomości ekologicznej, ale także z oszczędnościami, które takie systemy przynoszą.

Stopniowy spadek cen systemów fotowoltaicznych oraz nowelizacja ustawy o OZE sprawiają, że jednymi z najczęstszych klientów, którzy decydują się na instalację fotowoltaiczną, są rolnicy. Ustawa o OZE reguluje kwestie finansowe związane z posiadaniem instalacji fotowoltaicznej, m.in. definiując to, kim jest prosument. Słowo to łączy producenta i konsumenta i oznacza osobę, która jednocześnie pobiera i produkuje prąd. Ustawa o OZE opisuje prosumenta jako osobę, która oddaje do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii, a dzięki temu zyskuje opust, gdy potrzebuje jej większej ilości. W gospodarstwach rolnych, jak i domowych, zapotrzebowanie na zwiększoną ilość energii występuje najczęściej zimą.

Koszty instalacji fotowoltaicznej – od czego zależą?

Instalacja fotowoltaiczna jest zazwyczaj sporym jednorazowym wydatkiem dla rolnika, rzędu około kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przymiotniku „spory” mieści się wiele czynników, takich jak zapotrzebowanie gospodarstwa na prąd, lokalizacja i nasłonecznienie, typ i powierzchnia dachu, rodzaj systemu montażowego, panele, inwerter i inne komponenty.

Chociaż tak wysokie kwoty mogą zniechęcać, o opłacalności systemu fotowoltaicznego powinniśmy myśleć w perspektywie lat. Oszczędności i gwarancja długoletniej jakości (wysokiej klasy panele mają 25-letnią gwarancję liniową wydajności, co oznacza, że po tym upływie czasu zachowują często ponad 80% początkowej sprawności) znacznie zmieniają obraz poniesionych kosztów takiej inwestycji. Współczesne systemy, które pozwalają na osiąganie maksymalnej mocy z każdego panelu systemu, sprawiają, że w perspektywie czasu, czeka nas duży zysk. W przypadku gospodarstw rolnych plusem jest to, że nawet jeśli budynki są usytuowane niekorzystnie względem słońca, zazwyczaj wielkość powierzchni działek rolnych pozwala na to, by w lepszym miejscu ustawić panele na konstrukcji wolnostojącej.

Wsparcie dla fotowoltaiki

Badania potwierdzają, że instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych przynoszą więcej korzyści nawet w porównaniu z firmami produkcyjnymi, czy usługowymi. Duże zapotrzebowanie energetyczne, które wynika z charakterystyki działalności gospodarstw domowych, wiąże się z mniejszym kosztem zakupu instalacji. Ponadto rolnicy mogą odliczyć od kosztów zarówno podatek VAT (23%), jak i podatek gruntowy (25%). Taka inwestycja jest więc tańsza o 48% od analogicznej inwestycji w przypadku osób prywatnych.

Przed zakupem takiej instalacji warto spojrzeć na programy finansowania i dofinansowania inwestycji ekologicznych proponowanych przez państwo i Unię Europejską. Rolnicy są w komfortowej sytuacji i mogą liczyć na cały system wsparcia finansowego. Ponadto, pomoc oferują im także banki, które udzielają preferencyjnych nisko oprocentowanych kredytów na działania proekologiczne.

Dodaj komentarz