Rynek fotowoltaiki w Polsce – podsumowanie

Instytut Energetyki Odnawialnej w sposób kompleksowy zanalizował polski rynek fotowoltaiczny w Polsce. Ich raport przynosi nadzieję na to, że systemy fotowoltaiczne staną się coraz powszechniejsze i bardziej cenione w naszym kraju.

W roku 2016 łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w naszym kraju wynosiła mniej więcej 199 MW. Według Urzędu Regulacji Energetyki moc instalacji PV wynosiła 99 MV, a pozostałe 100 MV zainstalowano w podłączonych do sieci mikroinstalacji, które nie korzystały z systemu zielonych certyfikatów.

Osoby fizyczne zazwyczaj wytwarzały energię dzięki mikroinstalacjom (do 10 kW), natomiast mikroinstalacje większe (powyżej 10 kW) preferowane były przez przedsiębiorców.

Odnawialne źródła energii w Polsce

Obroty na rynku fotowoltaicznym w 2016 roku wynosiły około 550 milionów złotych. Patrząc całościowo na odnawialne źródła energii, udział fotowoltaiki, chociaż stale wzrasta, nadal jest dość znikomy i wynosi nieco ponad 2% w mocach OZE i 0,5% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Na tle krajów Unii Europejskiej, w których pod koniec roku 2016 w fotowoltaice było około 102,5 GW mocy zainstalowanej, Polska wypada bardzo słabo i wnosi do tej sumy jedynie 0,1 %.

Polscy producenci  komponentów instalacji fotowoltaicznych

Jak wynika z raportu IEO , najwięksi polscy producenci komponentów fotowoltaicznych wyprodukowali w 2016 roku łącznie 29,9 MW modułów fotowoltaicznych, a większość z nich pozostała na polskim rynku. Największą popularnością cieszą się moduły polikrystaliczne, które stanowiły ponad 60% sprzedaży. Wśród województw, które najchętniej inwestowały w systemy fotowoltaiczne były województwa podkarpackie, śląskie i kujawsko-pomorskie. Po przeciwnej stronie plasuje się województwo lubuskie, opolskie i świętokrzyskie.

Ceny i prognozy

Kwestie finansowe są znaczącym czynnikiem, który decyduje o popularności systemów fotowoltaicznych. Badania pokazały, że ceny systemów znacznie się wahają i wynoszą od 4,4 tys. Zł/kW netto za farmę o mocy 1000 kW do 7,5 tys. Zł/kW za domową instalację o mocy około 1 kW.

Jakie są prognozy dla rynku fotowoltaiki w Polsce? Według producentów i dystrybutorów zyska znaczną popularność w sektorze przedsiębiorstw. Prężny rozwój tego sektora już dziś plasuje go na 2 miejscu (zaraz po osobach fizycznych) wśród korzystających z możliwości systemów fotowoltaicznych.

Ankietowani wskazują, że rok 2016 był bardzo dobry dla inwestorów, jednak popularność systemów fotowoltaicznych wynikała przede wszystkim z obaw o warunki dofinansowania tych inwestycji w roku 2017. Na podstawie analiz twardych danych z roku 2016 i obserwacji tendencji z 2017 roku, można wysnuć wniosek, że poparcie społeczne dla fotowoltaiki jest duże, a sama branża i stojąca za nią technologia, zasługują na to, by stać się wiodącym projektem, który ma ogromny potencjał, by przyczynić się do rozwoju krajowego przemysłu.

 

Na podstawie raportu przeprowadzonego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, maj 2017, Warszawa.

Dodaj komentarz