Rodzaje falowników – podział ze względu na typ instalacji

Projektowana instalacja fotowoltaiczna może przybrać różne postaci, np. podłączonej bądź niepodłączonej do sieci. W zależności od tego, które rozwiązanie wybierzemy, będziemy potrzebować falownika innego typu – wyspowego (off grid) bądź sieciowego (on grid). Czym charakteryzują się te urządzenia?

Falownik wyspowy

Przeznaczony do instalacji niepodłączonych do sieci energetycznej. Nie synchronizuje się z siecią, więc nie może wprowadzać do niej energii elektrycznej. Co zatem dzieje się z nadwyżkami energii produkowanymi przez takie rodzaje systemów fotowoltaicznych, których składnikiem jest falownik wyspowy? Zostaje ona odprowadzana do akumulatorów – instalacje z falownikiem wyspowym są w nie obowiązkowo wyposażone.

Falownik sieciowy

Synchronizując się z siecią, wprowadza do niej nadwyżki energii. Pracuje w ramach sieci wewnętrznych, które z kolei przyłączone są do publicznej sieci energetycznej. Czy w instalacji z falownikiem sieciowym potrzebne są akumulatory? Nie, choć niektóre falowniki mogą działać razem z bateriami, bo wówczas zwiększa się wykorzystanie energii na własne potrzeby właściciela instalacji. Jednak w związku z brakiem takiego wymogu, akumulatorów raczej nie spotyka się w tego typu instalacjach. Należy pamiętać, że w przypadku instalacji z falownikiem sieciowym trzeba się liczyć z przerwami w produkcji prądu uzależnionymi od zaników napięcia w sieci. Dlaczego? Dzieje się tak w wyniku działania zabezpieczenia antywyspowego zabezpieczającego elektryków przed porażeniem z lokalnych mikro źródeł podczas naprawiania awarii sieci.

Instalacja hybrydowa

W niektórych instalacjach inwertery fotowoltaiczne mogą pracować w trybie sieciowym i w wyspowym. Akumulatory działają wówczas jako bufor energii. Jest to rozwiązanie warte uwagi w momencie, gdy zwiększa się własne zapotrzebowanie na energię. Układ hybrydowy może zwiększać konsumpcję własną budynku do poziomu od 60 do 99 procent. Rzeczywiste możliwości zależą od pojemności akumulatorów oraz tego, jak dobrze dopasowana jest moc instalacji do mocy budynku. W momentach mniejszego zapotrzebowania na energię, falownik gromadzi nadwyżkę w akumulatorach; kiedy natomiast zapotrzebowanie zaczyna przewyższać moc systemu, niedobory pokrywane są z zapasów znajdujących się w akumulatorach. W układzie wyspowym instalacja może pracować również po galwanicznym odłączeniu się od sieci.

Na podstawie: Bogdan Szymański, Instalacje fotowoltaiczne.

Dodaj komentarz