Optymalizacja mocy – najważniejsze informacje

Podłączony do każdego modułu fotowoltaicznego z osobna, pozwala monitorować instalację z poziomu każdego modułu. O optymalizatorach mocy mówiliśmy już przy okazji omawiania rozwiązania SolarEdge, który pozwala na inteligentne zarządzanie działaniem całej instalacji. Tym razem przedstawiamy dokładniej zasady działania tego urządzenia.

Optymalizator mocy – co to jest?

Optymalizator mocy (power optimizer) jest urządzeniem elektronicznym, które montuje się przy modułach fotowoltaicznych albo w puszkach przyłączeniowych modułów. Jego zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu.

Co daje zastosowanie optymalizatorów?

Przede wszystkim pozwala osiągać większe uzyski energii elektrycznej z naszej instalacji. Wzrost, jaki zapewniają optymalizatory, wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Największe korzyści odczujemy w przypadku, gdy na modułach fotowoltaicznych panuje niedopasowanie prądowo-napięciowe. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją?

– gdy ogniwa są częściowo zacienione,
– gdy producenci stosują tolerancję parametrów prądowo-napięciowych,
– gdy ogniwa są punktowo zabrudzone,
– gdy moduły i poszczególne ogniwa w module nagrzewają się nierównomiernie,
– w przypadku występowania refleksów świetlnych,
– gdy diody obejściowe albo ogniwa w module PV ulegną uszkodzeniu.

Poziom niedopasowania elektrycznego modułów na nowych instalacjach fotowoltaicznych osiąga zwykle wartości 3-7 procent (nie uwzględniając zacienienia) i ma tendencję do wzrostu wraz z upływem czasu. Oznacza to, że stosowanie optymalizatorów jest korzystne nawet w przypadku instalacji, którym nie grozi zacienienie. W takich przypadkach dodatkowy uzysk wyniesie około 2-5 procent; w przypadku zacienionych instalacji może on przekroczyć nawet 20 procent!

Na jakiej zasadzie działa optymalizator mocy?

Urządzenie poszukuje punktu mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu. Obciąża go w sposób optymalny, czyli tak, by w danych warunkach nasłonecznienia zapewnił modułowi na wyjściu największą możliwą moc – zupełnie niezależnie od tego, jaki prąd oraz napięcie generują inne moduły w szeregu.

Dodaj komentarz