Ochrona instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

Instalacja fotowoltaiczna jest specyficznym systemem, który wymaga odpowiedniej ochrony. Usytuowanie jej na dachu budynku determinuje konkretne środki zapobiegawcze przed sytuacjami awaryjnymi.

Fotowoltaika a instalacja odgromowa

Kierując się zapisami prawnymi, w sytuacji, gdy budynek jest narażony na wyładowania atmosferyczne bezpośrednie i bliskie w większym stopniu niż tolerowanym, to trzeba go wyposażyć w instalację odgromową.

Jeśli instalacja odgromowa (LPS – ang. Lightning Protection System – System Ochrony Piorunowej) jest obecna, to lokalizacja instalacji fotowoltaicznej musi odbyć się w taki sposób, by przerwa między metalową krawędzią wsporczej konstrukcji modułu a najbliższym sąsiadującym zwodem była większa od odstępu izolacyjnego bezpiecznego s. Jest on określany zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-3. W takiej sytuacji wsporczą konstrukcję modułu łączymy za pomocą przewodu wyrównawczego bezpośredniego z główną szyną wyrównania potencjału w budynku. Taki przypadek determinuje nam wybór organiczników przepięć typu 2 DS50.

Trudności wynikające z braku wymaganego odstępu

Istnieją jednak sytuacje, które wykluczają nam możliwość zagwarantowania odpowiedniego odstępu obu instalacjom. Są to przypadki, kiedy na przykład cały obszar dachu został pokryty panelami fotowoltaicznymi, kiedy powierzchnia dachu została pokryta blacho-dachówką lub podczas gdy cała konstrukcja obiektu budowlanego jest ze stali.

Taka okoliczność generuje nam odpowiednie metody postępowania. Mianowicie, zostajemy zobligowani do połączenia konstrukcji wsporczej modułów PV z najbliższymi zwodami. Jednak nadal należy się postarać, by umieścić system modułów PV w strefie ochronnej instalacji odgromowej. Dzięki temu ograniczymy możliwość bezpośredniego uderzenia pioruna w moduł fotowoltaiki. Dla takiego typu lokalizacji na dachu budynku obu instalacji wybieramy ograniczniki przepięć typu 1+2 DS60VGPV.

Instalacja fotowoltaiczna bez ochrony odgromowej

Jeśli podczas odpowiedniej analizy ryzyka szkód piorunowych według normy PN-EN 62305-2 otrzymamy informację, że zagrożenie tego typu wyładowaniami atmosferycznymi istnieje w stopniu tolerowanym lub mniejszym, to dostosowujemy nasze postępowanie do nieobecności ochrony odgromowej. W tej sytuacji powinno się dokonać połączenia konstrukcji wsporczej modułu PV z szyną główną wyrównania potencjału w budynku za pomocą przewodu wyrównawczego bezpośredniego. Zagłębiając się w treść normy, dowiemy się, że w tego typu przypadkach należy zastosować przynajmniej ograniczniki przepięć typu 2 DS50. Jednak bezpieczniej byłoby wybrać ograniczniki przepięć typy 1+2 DS60VGPV.

W sytuacji, gdy odległość między modułami fotowoltaicznymi a falownikiem przekracza wartość 10 m, to ograniczniki przepięć typu 2 DS50 oraz 1+2 DS60VGPV należy zamontować na każdym łańcuchu jak najbliżej modułów fotowoltaicznych. Obok falownika po stronie zabezpieczeń DC trzeba zainstalować ogranicznik przepięć typu 1+2 DS60VGPV lub 2 DS50. Po stronie zabezpieczeń AC także powinien być osadzony ogranicznik przepięć typu 1+2 lub 2 na prąd przemienny.

Dodaj komentarz