Miniony rok pod znakiem mikroinstalacji fotowoltaicznych

Rok 2017 był bardzo dobry dla OZE, a szczególnie dla fotowoltaiki. W ostatnim kwartale roku w sieci największego przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce PGE Dystrybucja odnotowano ponad 1,3 tysiąca przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 7,5 MW. To rekordowy wynik. Nieco słabiej operatorzy systemów dystrybucyjnych w całym kraju odnotowali liczbę przyłączeń małych instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 40 kW.

Od stycznia do września 2017 roku do sieci PGE Dystrybucja dołączyły 1324 mikroinstalacje fotowoltaiczne. W tym samym czasie została zrealizowana tylko jedna mikroinstalacja w innej technologii niż fotowoltaiczna. Rok 2016 był nieco słabszy pod względem przyłączonych mikroinstalacji. Licząc chronologicznie, w I kwartale wykonano 1236 przyłączeń mikroinstalacji, w II – 1161, w III – 1068, a w IV – tylko 641.

Co jeszcze, prócz mikroinstalacji?

Chociaż w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku dominowały małe instalacje, PGE Dystrybucja przyłączyła także do sieci 14 większych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 10,79 MW,  8 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10,34 MW, trzy biogazownie o mocy 2,09 MW oraz jedną instalację biomasową o mocy 0,4 MW. Do września 2017 przyłączono aż 26 instalacji o mocy wyższej niż 40 kW.

Prognozy na rok 2018

Analizując rok 2017, możemy wysnuć prognozy na rok 2018. Czy OZE, a tym samym fotowoltaika staną się jeszcze powszechniejsze? Czy mikro, małe i duże instalacje staną się codziennym widokiem w naszym kraju? Pod koniec 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dotacje wraz z preferencyjnymi pożyczkami dla prosumentów dostępne w Banku Ochrony Środowiska.  NFOŚiGW przeznaczył na ten cel 40 mln złotych. Prosumenci mogą także skorzystać z oferty dofinansowania fotowoltaiki w programach prosumenckich. Wsparcie rządu, banków i instytucji prywatnych dla OZE staje się powszechniejsze i z roku na rok atrakcyjniejsze dla osób prywatnych i firm. Chociaż trudno w tej chwili przewidzieć ilość nowych instalacji, nic nie wskazuje na to, by mocna tendencja zwyżkowa zapoczątkowana w 2017 roku miała się zakończyć.

Artykuł powstał na podstawie: PGE notuje kwartalny rekord przyłączeń mikroistalacji, w: http://gramwzielone.pl/trendy/29206/pge-notuje-kwartalny-rekord-przylaczen-mikroinstalacji

Dodaj komentarz