Główne uszkodzenia modułów: hot spoty

Choć producenci instalacji fotowoltaicznych stale pracują nad rozwiązaniami zmniejszającymi ich awaryjność, wady i uszkodzenia modułów nadal się zdarzają. Do jednych z najczęstszych uszkodzeń fotoogniw są punktowe wypalenia określane mianem hot-spotów. Na czym polega to zjawisko?

Hot spot jako konsekwencja mikrouszkodzenia

Hot spoty czyli tzw. gorące punkty to w modułach fotowoltaicznych miejsca, które mają tendencję do uzyskiwania wyższej temperatury niż inne części ogniwa. Jakich miejsc dotyczy ten problem? Wszystkich tych, w których doszło do powstania bardzo małych wad materiałowych. Mikropęknięcia pojawiają się np. podczas transportu modułów czy w trakcie ich magazynowania. Drobne wady materiałowe bywają również następstwem różnorodnych procesów technologicznych, jakie przechodzą moduły w trakcie produkcji (działanie środków chemicznych, wysokiej temperatury, poddawanie naprężeniom).

Hot spoty stają się problematyczne w momencie, w którym moduły znajdą się w półcieniu. Wówczas w nieoświetlanych ogniwach zaczyna przepływać prąd wsteczny, przez co zaczynają się one nagrzewać. Miejsca uszkodzeń, a więc hot spoty, nagrzewają się najszybciej i to do wysokich temperatur, nawet ponad 250 st. C. Taka sytuacja zagraża sprawności ogniwa i może nawet doprowadzić (w najgorszym przypadku) do samozapłonu modułu.

Skutki występowania hot spotów

Niestety, mogą być znaczne. Przez gorące punkty moduły fotowoltaiczne tracą na efektywności i zdecydowanie szybciej się zużywają.

Czy da się coś z tym zrobić?

Oczywiście. Ryzyko wystąpienia hot spotów w konkretnym module można oczywiście zminimalizować. Wiele zależy od staranności montażu i serwisu. Ekipa powinna zadbać o ostrożne wnoszenie elementów instalacji na dach i dokładnie dokręcać np. uchwyty. Jeśli chodzi zaś o serwis i inne prace przy modułach w trakcie ich eksploatacji, bardzo ważne jest to, by w miarę możliwości nie chodzić po instalacji. Jeśli już jest to konieczne, należy używać specjalnego obuwia równomiernie rozkładającego nacisk stóp na podłoże. Należy ponadto unikać stawania na środku modułu, bo tu naciski będą powodowały największe uszkodzenia.

Poza tym przed zainwestowaniem w instalację fotowoltaiczną warto sprawdzić, czy producent oferuje ochronę przed hot spotami. Jeśli na etapie produkcji bada swoje moduły pod kątem obecności gorących punktów, będą one oznaczone skrótem HSP (Hot-Spot Protection).

Poznaj ofertę naszego sklepu internetowego 

Dodaj komentarz