Fotowoltaika – jak zostać prosumentem?

Kim jest prosument i co kryje się pod pojęciem fotowoltaiki?

W Polsce w dalszym ciągu brakuje wiedzy na ten temat. Z badań TNS Global przeprowadzonych w 2013 roku, mogliśmy się dowiedzieć, że co dziesiąty Polak wiedział, że istnieją środki publiczne pozwalające dofinansować mikroinstalacje fotowoltaiczne. Niestety aż 98 proc. Polaków nie znało pojęcia prosumenta ani nie umiało określić, czym są odnawialne źródła energii. Czy w 2017 roku nasza wiedza się poszerzyła? Warto o to zawalczyć.

Statystyczna rodzina w ciągu roku zużywa ok. 2100-2500 kWh. Przyjmuje się, że 1 kWp instalacji produkuje rocznie ok. 1000 kWh. Widzimy, że aby wyprodukować energię na własne potrzeby powinna zainwestować w instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kWp. Pozwoli to na znaczne oszczędności w skali roku na rachunkach za prąd.

Koszt takiej instalacji dla gospodarstwa domowego to ok. 20 tys. złotych. Co zrobić aby obniżyć ciężar inwestycji początkowej? Zostań prosumentem!

Procedura zakłada wykonanie projektu, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, realizację inwestycji. Najlepiej zaufać doświadczonej firmie, która pomoże przejść przez każdy etap.

Prosument – wyjaśnienie pojęcia

Kim właściwie jest prosument? To osoba, która jednocześnie produkuje i konsumuje wyprodukowaną przez siebie energię. Prosument oszczędza na możliwości „magazynowania” energii elektrycznej w sieci dystrybutora energii. W miesiącach mniej słonecznych, odzyskamy 80% oddanej do sieci energii.

Ze wsparcia korzystać mogą: osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i współdzielenie mieszkaniowe, które zdecydowały się na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli projektów o mocy nie przekraczającej 40 kWp.

Wsparcie finansowe można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, pożyczek z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z kredytów na preferencyjnych warunkach z BOŚ Banku.

Co zrobić aby móc korzystać z energii słonecznej?

Dobierz właściwą instalację – standardowa instalacja PV na domek jednorodzinny do 200 m2 to ok. 5 kWp.

  • Wykonaj projekt
  • Znajdź dofinansowanie
  • Dopełnij wszelkich formalności
  • Wybuduj instalację
  • Zgłoś instalację do zakładu energetycznego i podpisz aneks do umowy kompleksowej

Dlaczego można ubiegać się o dofinansowanie? Powód jest prosty – to walka o czystość środowiska oraz brak zależności od nieodnawialnych paliw energetycznych. Korzystanie z alternatywnych źródeł energii jest inwestycją w przyszłość, dlatego stosuje się dofinansowanie jako przyjemną motywację do wspólnej walki o dobro matki Ziemi.

Dodaj komentarz