Fotowoltaika – słownik pojęć cz. 1

Każdy, kto zdecyduje się na instalacje systemu fotowoltaicznego lub ten, kto zamierza zająć się ich montażem, powinien zapoznać się z podstawową nomenklaturą z zakresu fotowoltaiki. Dlatego stworzyliśmy bazę pojęć, która okaże się w tym względzie przydatna.

Komponenty instalacji fotowoltaicznych:

Konstrukcja fotowoltaiczna – inaczej system mocowania, system fotowoltaiczny. Zbiór elementów, które służą do zamontowania modułów na dachu skośnym, płaskim lub na gruncie. Najczęściej na system składają się: szyny, uchwyty, klemy końcowe i środkowe.

Fotoogniwo – występuje również pod nazwami ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo słoneczne. To element półprzewodnikowy, w którym dochodzi do zamiany energii promieniowania słońca w energię elektryczną.

Moduł fotowoltaiczny – jest to urządzenie, które odpowiada za przetwarzanie promieni słonecznych na prąd stały.

Panel fotowoltaiczny – składa się z wielu modułów, które zostały ze sobą połączone.

Falownik (ang. Inverter) – dzięki temu elementowi możliwe jest przekształcenie prądu stałego w prąd zmienny. Za sprawą falowników prąd stały wytworzony w modułach zostaje dostosowany do odbiorników i sieci elektrycznej.

System monitoringu – to oprogramowanie, które pozwala zarządzać instalacją przez Internet za pośrednictwem oprogramowania dedykowanego przez Producenta urządzenia.

Licznik dwukierunkowy –  umożliwia przesyłanie energii z sieci do instalacji i z instalacji do sieci

Zabezpieczenia AC i DC – to elementy systemu, które mają chronić instalację przed przepięciami prądowymi i sprzężeniami. Wyróżniamy dwa typy ograniczników na prąd zmienny AC i stały DC.

Kable solarne – przewody, które łączą moduły z inwerterami. Wyróżniamy przewody o przekroju 4 lub 6 mm. W instalacjach pv stosuje się przewody koloru czerwonego i czarnego.

Magazyn energii – rodzaj specjalnych baterii, dzięki którym możemy magazynować pozyskaną energię elektryczną.

Rozwiązania materiałowe

Krzem – to pierwiastek chemiczny z grupy półmetali w układzie okresowym, a także główny materiał budulcowy ogniw fotowoltaicznych.

Krzem monokrystaliczny – podstawowy surowiec budulcowy ogniw fotowoltaicznych. Charakteryzuje się wysoce uporządkowaną strukturą wewnętrzną. Krzem monokrystaliczny powstaje poprzez roztopienie krzemu polikrystalicznego.

Parametry dla instalacji fotowoltaicznej

Moc maksymalna Pmax – to możliwa do osiągnięcia moc przez generator fotowoltaiczny w standardowych warunkach testowych.

Napięcie dla punktu mocy maksymalnej VPmax – wartość napięcia, która odpowiada mocy maksymalnej liczona w V.

Prąd w punkcie mocy maksymalnej IPmax – wartość, wskazująca na natężenie prądu, odpowiadające mocy maksymalnej mierzone w A.

Prąd zwarciowy ISC – ta wartość określa natężenie prądu wyjściowego w PV w momencie zwarcia, w określonej temperaturze i określonym natężeniu promieniowania. Prąd zwarciowy oblicza się w A. To prąd, który wskazuje na wartość natężenia prądu w ogniwie fotowoltaicznym w momencie maksymalnego obciążenia.

Zainstalowana moc – nominalna całkowita moc generatora PV w systemie fotowoltaicznym.

Dodaj komentarz