Charakterystyka ograniczników przepięć

Ograniczniki przepięć zwane inaczej SPD (ang. Surge Protection Device) służą do ochrony urządzeń przed skutkami przepięć – są także najczęstszą ochroną instalacji fotowoltaicznych. Urządzenia te muszą spełniać wymagania dwóch norm – ogólnej (PN-EN 61643-11) oraz specyficznej dla fotowoltaiki (PN-EN 50539-11). Ich zadaniem jest odprowadzenie przepięć powstałych w instalacjach – przygotowane są na wieloletnie, bezawaryjne działanie.

Ograniczniki przepięć możemy podzielić na trzy rodzaje. Podział ten podyktowany jest ich budową wewnętrzną: ucinające, ograniczające oraz złożone.

Ograniczniki przepięć z elementami ucinającymi

Elementami ucinającymi w ogranicznikach przepięć mogą być np. iskierniki powietrzne, gazowe oraz rury wyładowcze GDT. Takie zabezpieczenia zainstalowane w instalacjach fotowoltaicznych, w przypadku powstałego wzrostu napięcia powyżej normy powodują gwałtowne wyładowanie. Ograniczniki przepięć z elementami ucinającymi charakteryzują się wysoką skutecznością. Ich zaletą jest także fakt, że mogą odprowadzać duże prądy udarowe na poziomie nawet ponad 90%.

Ograniczniki przepięć z elementami ograniczającymi napięcie

Wśród elementów ograniczających napięcie najczęściej wymienia się warystory tlenkowo-cynkowe. Elementy te charakteryzują się niezwykłą szybkością działania oraz wysoką zdolnością odprowadzania prądu. Co więcej, tego typu ograniczniki są tańsze od ograniczników z elementami ucinającymi. Wadą tych rozwiązań jest jednak to, że nie radzą sobie one z bardzo dużymi prądami udarowymi, a przepuszczana przez nie energia do chronionej instalacji jest kilkukrotnie większa niż w przypadku energii przepuszczanej przez ograniczniki ucinające. Dla prawidłowego działania warystora, w tego rodzaju zabezpieczeniach musi być on nadzorowany przez wewnętrzny bezpiecznik termiczny.

Ograniczniki przepięć z elementami złożonymi

Ograniczniki złożone, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują zarówno elementy typu ucinającego (iskierniki), jak i ograniczającego napięcie (warystory). Ograniczniki złożone mogą być montowane szeregowo lub równolegle. Ten typ zabezpieczeń gwarantuje bardzo dobry poziom ochrony instalacji – jest on aktualnie jednym z najlepszych rodzajów ograniczników na rynku. Łącząc obie technologie, skutecznie radzą sobie z dużymi prądami udarowymi oraz wysokim napięciem (zarówno stałym, jak i przemiennym).

Dodaj komentarz